ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΥΠΑΓΩΓΗ ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ)

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ  ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΠΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΩΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΟΑΕΕ[ΤΕΒΕ]  Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΙΡΘΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΩΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΕΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Κ ΑΡΣΟΝΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΦΟΥ ΕΙΧΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΤΕΒΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕ ΟΤΙ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
3846/10ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 80/10 ΔΕ ΤΙΘΕΤΑΙ ΘΕΜΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΤΕΒΕ. ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟ

Δικαιολογητικά Εξαίρεσης-Υπαγωγής στον ΟΑΕΕ σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακα και εισοδηματικα κριτηρια

Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων ή για τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας και Αχαΐας σε περιοχές κάτω των 1000 κατοίκων ή κάτω των 3100 κατοίκων για τα νησιά, όταν διαμένουν μόνιμα σε αυτά, για την εγγραφή τους στα Μητρώα ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ πρέπει να υποβάλλουν:

Για ατομική επιχείρηση:

Όλα τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που ορίζονται στην κατηγορία 1 της ενότητας «Δικαιολογητικά εγγραφής - επανεγγραφής στην υποχρεωτική ασφάλιση» και επί πλέον:

 Εκκαθαριστικά σημειώματα Δ.Ο.Υ. των τριών τελευταίων ετών και για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τριετία από την έναρξη της δραστηριότητας θα τα προσκομίσουν κατά την συμπλήρωση της τριετίας ( άρθρο 25 Ν.3846/2010).

Επιπλέον για ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών προβλέπονται συγκεκριμένα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο 80/10, η οποία υπαρχει στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. 

Για εταιρείες:

1. α) καταστατικό δημοσιευμένο στο οικείο Πρωτοδικείο.

    β) φωτοαντίγραφα τροποποιητικών του καταστατικού νόμιμα δημοσιευμένα, εφόσον επήλθαν μεταβολές από την αρχική σύσταση της εταιρείας.

    γ) πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου με τις γενόμενες μεταβολές στο καταστατικό της εταιρείας (όπου απαιτείται).

2. Βεβαίωση έναρξης από τη ΔΟΥ.

3. Εκκαθαριστικά σημειώματα Δ.Ο.Υ. των τριών τελευταίων ετών μέχρι την ημερομηνία ισχύος του ν.3846/10 και για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τριετία από την έναρξη της δραστηριότητας θα προσκομίσουν τα εκκαθαριστικά των τριών πρώτων ετών από την έναρξη δραστηριότητας όταν συμπληρωθεί η τριετία. Κατόπιν θα προσκομίζονται για έλεγχο ανά τριετία τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά.

4. Έντυπα εφορίας Ε1, Ε3 και Ε5 των αντιστοίχων ετών (κατά περίπτωση όπου κρίνεται απαραίτητο).

Γενικότερα όπου κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία, μπορεί να ζητηθούν περαιτέρω δικαιολογητικά προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής ασφαλιστική κατάσταση του κάθε ενδιαφερόμενου.